Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P543 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 21 / 338 (6 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x19 %
dobrá6x28.6 %
průměrná8x38.1 %
špatná3x14.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x38.1 %
přiměrěné13x61.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Vyučující

Plaček Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.6
Plaček Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Plaček Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x38.1 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x28.6 %
žena15x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné1x4.8 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné3x14.3 %
špatné1x4.8 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x9.5 %
průměrný15x71.4 %
nízký4x19 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x23.8 %
průměrný14x66.7 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět