Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P36 Neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 32 / 129 (25 %) Učebna: B3 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x25 %
dobrá20x62.5 %
průměrná4x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.5 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x28.1 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x28.1 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x12.5 %
přiměrěné16x50 %
nízké2x6.3 %
nemohu posoudit10x31.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano18x56.3 %
spíše ne5x15.6 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x37.5 %
spíše ano14x43.8 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.73
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x71.9 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x15.6 %
průměr 1.15
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.2
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x78.1 %
průměr 1.29
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x6.3 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x87.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x87.5 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x59.4 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x21.9 %
žena25x78.1 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.31x96.9 %
Nmgr.1x3.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%21x65.6 %
75 – 50%8x25 %
50 – 25%3x9.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x9.4 %
nadprůměrné9x28.1 %
průměrné19x59.4 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký13x40.6 %
průměrný18x56.3 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x25 %
průměrný21x65.6 %
nízký3x9.4 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět