Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P183 Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 5 / 104 (5 %) Učebna: B13 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x80 %
dobrá1x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x40 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné5x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Koukol Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Koukol Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Koukol Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x80 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž1x20 %
žena4x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%4x80 %
75 – 50%1x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x20 %
průměrné3x60 %
podprůměrné1x20 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný4x80 %
nízký1x20 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět