Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115C Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 80 (16 %) Učebna: B11 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá11x84.6 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.09
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2

Vyučující

Adámek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 2.36
Adámek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Adámek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x84.6 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné5x38.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.38
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x15.4 %
průměrný9x69.2 %
nízký2x15.4 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x15.4 %
průměrný9x69.2 %
nízký2x15.4 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět