Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115B Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 80 (38 %) Učebna: B11 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x66.7 %
dobrá10x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano20x66.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano9x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x3.3 %
přiměrěné18x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x36.7 %
průměr 1.95

Vyučující

Čertner Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Čertner Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Čertner Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x73.3 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x30 %
žena21x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%29x96.7 %
75 – 50%1x3.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.03
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x16.7 %
průměrné24x80 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x26.7 %
průměrný21x70 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x36.7 %
průměrný19x63.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět