Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115A Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 80 (24 %) Učebna: B11 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x47.4 %
dobrá8x42.1 %
průměrná2x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné14x73.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.93

Vyučující

Knotek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Knotek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Knotek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%2x10.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x31.6 %
průměrný13x68.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.68
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x36.8 %
průměrný11x57.9 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět