Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115 Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 28 / 80 (35 %) Učebna: B14 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá17x60.7 %
dobrá11x39.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano14x50 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x75 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x21.4 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné20x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 1.95

Vyučující

Dušková Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Dušková Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x85.7 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Dušková Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x92.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x82.1 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x25 %
žena21x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%19x67.9 %
75 – 50%6x21.4 %
50 – 25%3x10.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné6x22.2 %
průměrné17x63 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x42.9 %
průměrný16x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký12x42.9 %
průměrný15x53.6 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět