Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P15A Molekulární imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Z; 0 kr.
Respondentů: 18 / 30 (60 %) Učebna: B2 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x66.7 %
dobrá6x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano12x66.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x16.7 %
přiměrěné9x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.75

Vyučující

Drbal Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Drbal Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Drbal Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x50 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x16.7 %
Nmgr.15x83.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.83
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x16.7 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x61.1 %
průměrný6x33.3 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět