Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P15 Molekulární biologie a genetika I

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 30 / 70 (43 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x6.7 %
dobrá7x23.3 %
průměrná17x56.7 %
špatná4x13.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano17x56.7 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne7x23.3 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 2.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x20 %
přiměrěné19x63.3 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.81

Vyučující

Novák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne15x50 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Novák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.67
Novák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x93.3 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x26.7 %
žena22x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x43.3 %
Nmgr.17x56.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.57
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé28x93.3 %
opakovaně2x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x73.3 %
75 – 50%6x20 %
50 – 25%2x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré6x20 %
nadprůměrné10x33.3 %
průměrné14x46.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x26.7 %
průměrný15x50 %
nízký7x23.3 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x6.7 %
průměrný16x53.3 %
nízký12x40 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět