Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P83 Molekulární antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 44 (25 %) Učebna: B2 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x63.6 %
dobrá3x27.3 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 2

Vyučující

Daňková Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4
Daňková Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Daňková Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž1x9.1 %
žena10x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.4x36.4 %
Nmgr.6x54.5 %
Ph.D.1x9.1 %
průměr 1.73
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x9.1 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné5x45.5 %
průměrné4x36.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x9.1 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x63.6 %
průměrný3x27.3 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný7x63.6 %
nízký4x36.4 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět