Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P47C Minerály a horniny I

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 18 / 33 (55 %) Učebna: D Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá9x50 %
průměrná5x27.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93

Vyučující

Matějka Dobroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Matějka Dobroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.56
Matějka Dobroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x61.1 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.28
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x88.9 %
opakovaně2x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x77.8 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné16x88.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x11.1 %
průměrný14x77.8 %
nízký2x11.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x11.1 %
průměrný15x83.3 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět