Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C451 Mikroskopická technika

Katedra parazitologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 15 / 282 (5 %) Učebna: B5 Termín: Čt,13:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x53.3 %
dobrá6x40 %
průměrná1x6.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné12x80 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2

Vyučující

Kubínová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Duchoslav Miloš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Kubínová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Duchoslav Miloš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kubínová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1
Duchoslav Miloš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné1x6.7 %
průměrné12x80 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x33.3 %
průměrný9x60 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x33.3 %
průměrný9x60 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět