Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P33C Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 32 / 86 (37 %) Učebna: B9 Termín: St,08:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá24x75 %
dobrá6x18.8 %
průměrná2x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x75 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano8x25 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x12.5 %
přiměrěné23x71.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x15.6 %
průměr 1.85

Vyučující

Beranová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x61.3 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.41
Seydlová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano8x25 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.32
Beranová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.32
Seydlová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.13
Beranová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x19.4 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x77.4 %
průměr 1.14
Seydlová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x18.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x81.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x90.6 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x96.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x87.5 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x40.6 %
žena19x59.4 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%32x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x9.4 %
nadprůměrné9x28.1 %
průměrné19x59.4 %
podprůměrné1x3.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký19x59.4 %
průměrný13x40.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký21x65.6 %
průměrný11x34.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.34
Vybrat jiný předmět