Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P33 Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 33 / 86 (38 %) Učebna: B3 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá25x75.8 %
dobrá7x21.2 %
průměrná1x3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x57.6 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x46.9 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x25 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x12.1 %
přiměrěné21x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x24.2 %
průměr 1.84

Vyučující

Konopásek Ivo ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Konopásek Ivo je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x93.9 %
spíše ano2x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Konopásek Ivo je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x84.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x93.9 %
spíše ano1x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x39.4 %
žena20x60.6 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé32x97 %
opakovaně1x3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x66.7 %
75 – 50%8x24.2 %
50 – 25%3x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x12.1 %
nadprůměrné9x27.3 %
průměrné19x57.6 %
podprůměrné1x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký18x54.5 %
průměrný15x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x45.5 %
průměrný17x51.5 %
nízký1x3 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět