Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P561 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 33 / 172 (19 %) Učebna: CH3 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x15.2 %
dobrá22x66.7 %
průměrná6x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne10x30.3 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne11x33.3 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x21.2 %
spíše ano17x51.5 %
spíše ne5x15.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano13x40.6 %
spíše ne7x21.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x25 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké9x27.3 %
přiměrěné21x63.6 %
nízké1x3 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.74

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne11x33.3 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.34
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano21x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x9.4 %
spíše ano7x21.9 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x65.6 %
průměr 1.82
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano19x57.6 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne3x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x81.8 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x39.4 %
žena20x60.6 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé30x90.9 %
opakovaně3x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x69.7 %
75 – 50%7x21.2 %
50 – 25%3x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3 %
nadprůměrné7x21.2 %
průměrné18x54.5 %
podprůměrné5x15.2 %
špatné2x6.1 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x12.1 %
průměrný22x66.7 %
nízký7x21.2 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x27.3 %
průměrný18x54.5 %
nízký6x18.2 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět