Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P524 Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 36 / 211 (17 %) Učebna: CH8 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá20x55.6 %
dobrá12x33.3 %
průměrná4x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x47.2 %
spíše ano15x41.7 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano9x25 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x44.4 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne6x16.7 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne5x13.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.3 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x16.7 %
přiměrěné28x77.8 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.86

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x52.8 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne4x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.57
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x83.3 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x44.4 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x33.3 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano14x38.9 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano10x27.8 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x83.3 %
spíše ano6x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž11x30.6 %
žena25x69.4 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.35x97.2 %
Nmgr.1x2.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé35x97.2 %
opakovaně1x2.8 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%32x88.9 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x5.6 %
méně než 25%2x5.6 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5.6 %
nadprůměrné11x30.6 %
průměrné18x50 %
podprůměrné5x13.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.72
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x30.6 %
průměrný18x50 %
nízký7x19.4 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký19x52.8 %
průměrný16x44.4 %
nízký1x2.8 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět