Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P523 Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 26 / 211 (12 %) Učebna: CH3 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá10x38.5 %
průměrná1x3.8 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.68
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano17x65.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x19.2 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.8

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x52 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x26.9 %
žena19x73.1 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x15.4 %
nadprůměrné3x11.5 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné3x11.5 %
špatné1x3.8 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x26.9 %
průměrný14x53.8 %
nízký5x19.2 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x34.6 %
průměrný12x46.2 %
nízký5x19.2 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět