Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47ZC Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 111 / 147 (76 %) Učebna: LR Termín: St,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá19x17.3 %
dobrá54x49.1 %
průměrná29x26.4 %
špatná7x6.4 %
velmi špatná1x0.9 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano36x32.4 %
spíše ano38x34.2 %
spíše ne21x18.9 %
rozhodně ne14x12.6 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano63x56.8 %
spíše ano39x35.1 %
spíše ne7x6.3 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.51
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x17.1 %
spíše ano44x39.6 %
spíše ne26x23.4 %
rozhodně ne20x18 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 2.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x16.2 %
spíše ano44x39.6 %
spíše ne26x23.4 %
rozhodně ne7x6.3 %
nemohu posoudit16x14.4 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké70x63.1 %
přiměrěné37x33.3 %
nízké1x0.9 %
nemohu posoudit3x2.7 %
průměr 1.36

Vyučující

Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x13.1 %
spíše ano51x47.7 %
spíše ne17x15.9 %
rozhodně ne20x18.7 %
nemohu posoudit5x4.7 %
průměr 2.42
Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x9.6 %
spíše ano46x44.2 %
spíše ne30x28.8 %
rozhodně ne13x12.5 %
nemohu posoudit5x4.8 %
průměr 2.46
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano38x35.5 %
spíše ano38x35.5 %
spíše ne18x16.8 %
rozhodně ne11x10.3 %
nemohu posoudit2x1.9 %
průměr 2.02
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x28.6 %
spíše ano48x45.7 %
spíše ne16x15.2 %
rozhodně ne5x4.8 %
nemohu posoudit6x5.7 %
průměr 1.96
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x16.8 %
spíše ano16x15 %
spíše ne4x3.7 %
rozhodně ne6x5.6 %
nemohu posoudit63x58.9 %
průměr 1.95
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x11.4 %
spíše ano16x15.2 %
spíše ne4x3.8 %
rozhodně ne4x3.8 %
nemohu posoudit69x65.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x37.8 %
spíše ano51x45.9 %
spíše ne13x11.7 %
rozhodně ne4x3.6 %
nemohu posoudit1x0.9 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano98x88.3 %
spíše ano9x8.1 %
spíše ne1x0.9 %
rozhodně ne1x0.9 %
nemohu posoudit2x1.8 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano70x63.1 %
spíše ano34x30.6 %
spíše ne5x4.5 %
rozhodně ne2x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž67x60.4 %
žena44x39.6 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.107x97.3 %
Nmgr.2x1.8 %
Ph.D.1x0.9 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé95x85.6 %
opakovaně16x14.4 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%83x74.8 %
75 – 50%15x13.5 %
50 – 25%6x5.4 %
méně než 25%7x6.3 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré7x6.3 %
nadprůměrné17x15.3 %
průměrné74x66.7 %
podprůměrné10x9 %
špatné3x2.7 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký27x24.3 %
průměrný62x55.9 %
nízký22x19.8 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký38x34.5 %
průměrný60x54.5 %
nízký12x10.9 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět