Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P89 Limnologie

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 25 (40 %) Učebna: B14 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x50 %
dobrá4x40 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x10 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Hořická Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Stuchlík Evžen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56
Hořická Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Stuchlík Evžen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.33
Hořická Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Stuchlík Evžen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x30 %
žena7x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné9x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x60 %
průměrný4x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x40 %
průměrný6x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět