Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P97 Latinská Amerika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 21 / 51 (41 %) Učebna: VEZ Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x52.4 %
dobrá8x38.1 %
průměrná2x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x38.1 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné12x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.8

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Janská Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Janská Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 1.5
Janská Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x61.9 %
žena8x38.1 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.15x71.4 %
Nmgr.6x28.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.29
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x66.7 %
75 – 50%5x23.8 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x42.9 %
průměrný11x52.4 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x42.9 %
průměrný10x47.6 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět