Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C242 Laboratorní technika pro KATA

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 16 / 69 (23 %) Učebna: LT Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x68.8 %
dobrá4x25 %
průměrná1x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06

Vyučující

Kubíček Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Kubíček Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kubíček Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x93.8 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký12x75 %
průměrný4x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký8x50 %
průměrný8x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět