Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C228 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 23 / 272 (8 %) Učebna: LT Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá15x65.2 %
dobrá7x30.4 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné20x87 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Nižňanský Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.33
Nižňanský Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Nižňanský Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x26.1 %
žena17x73.9 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné1x4.3 %
průměrné20x87 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x30.4 %
průměrný14x60.9 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký16x69.6 %
průměrný6x26.1 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět