Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C227 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 24 / 272 (9 %) Učebna: LT Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x25 %
dobrá14x58.3 %
průměrná4x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x16.7 %
přiměrěné20x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Vyučující

Novák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne11x47.8 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.59
Henke Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne11x50 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Novák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Henke Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Novák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 2
Henke Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x86.4 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x33.3 %
žena16x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x95.8 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné2x8.7 %
průměrné19x82.6 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x16.7 %
průměrný18x75 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x41.7 %
průměrný14x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět