Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C226 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 18 / 272 (7 %) Učebna: LT Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá13x72.2 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x16.7 %
přiměrěné12x66.7 %
nízké3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné2x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x50 %
průměrný8x44.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x50 %
průměrný9x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět