Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150C21 Kurz práce se zvířaty

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 42 / 183 (23 %) Učebna: B3 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x19 %
dobrá21x50 %
průměrná10x23.8 %
špatná3x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x21.4 %
spíše ano22x52.4 %
spíše ne8x19 %
rozhodně ne3x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x71.4 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x28.6 %
spíše ano13x31 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x35.7 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x14.6 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit18x43.9 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x7.1 %
přiměrěné34x81 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit4x9.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Vybíral Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x28.6 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne7x16.7 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.98
Vybíral Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x78.6 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vybíral Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x14.3 %
spíše ano3x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x78.6 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x31 %
spíše ano20x47.6 %
spíše ne7x16.7 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x95.2 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x61.9 %
spíše ano12x28.6 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x33.3 %
žena28x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.41x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%39x92.9 %
75 – 50%2x4.8 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x9.5 %
nadprůměrné6x14.3 %
průměrné32x76.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký15x35.7 %
průměrný22x52.4 %
nízký5x11.9 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x9.5 %
průměrný31x73.8 %
nízký7x16.7 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět