Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03ZC Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 66 / 143 (46 %) Učebna: LR Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá46x69.7 %
dobrá15x22.7 %
průměrná3x4.5 %
špatná1x1.5 %
velmi špatná1x1.5 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x60 %
spíše ano21x32.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x6.2 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano38x57.6 %
spíše ano21x31.8 %
spíše ne6x9.1 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x50 %
spíše ano25x37.9 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit4x6.1 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x33.8 %
spíše ano23x35.4 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne2x3.1 %
nemohu posoudit15x23.1 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké25x37.9 %
přiměrěné41x62.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Vyučující

Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x63.6 %
spíše ano14x21.2 %
spíše ne6x9.1 %
rozhodně ne3x4.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.54
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano54x81.8 %
spíše ano8x12.1 %
spíše ne3x4.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano44x66.7 %
spíše ano13x19.7 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x10.6 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano46x69.7 %
spíše ano17x25.8 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano62x93.9 %
spíše ano2x3 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano59x89.4 %
spíše ano4x6.1 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž45x68.2 %
žena21x31.8 %
průměr 1.32
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.64x97 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.2x3 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé60x90.9 %
opakovaně6x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%58x87.9 %
75 – 50%5x7.6 %
50 – 25%2x3 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x6.1 %
nadprůměrné15x22.7 %
průměrné42x63.6 %
podprůměrné4x6.1 %
špatné1x1.5 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký45x68.2 %
průměrný20x30.3 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký46x69.7 %
průměrný17x25.8 %
nízký3x4.5 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět