Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 70 / 143 (49 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá49x71 %
dobrá18x26.1 %
průměrná1x1.4 %
špatná1x1.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x58 %
spíše ano23x33.3 %
spíše ne3x4.3 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano42x60.9 %
spíše ano23x33.3 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x47.1 %
spíše ano21x30.9 %
spíše ne10x14.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.4 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x27.9 %
spíše ano27x39.7 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x29.4 %
průměr 1.65
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké18x26.1 %
přiměrěné46x66.7 %
nízké1x1.4 %
nemohu posoudit4x5.8 %
průměr 1.74

Vyučující

Hudeček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano43x62.3 %
spíše ano23x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.43
Hudeček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano55x79.7 %
spíše ano11x15.9 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.9 %
průměr 1.19
Hudeček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x8.8 %
spíše ano11x16.2 %
spíše ne14x20.6 %
rozhodně ne2x2.9 %
nemohu posoudit35x51.5 %
průměr 2.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano47x67.1 %
spíše ano20x28.6 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit1x1.4 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano50x73.5 %
spíše ano9x13.2 %
spíše ne3x4.4 %
rozhodně ne5x7.4 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano38x54.3 %
spíše ano25x35.7 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.1 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž46x66.7 %
žena23x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.67x95.7 %
Nmgr.2x2.9 %
Ph.D.1x1.4 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé64x91.4 %
opakovaně6x8.6 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%54x79.4 %
75 – 50%9x13.2 %
50 – 25%3x4.4 %
méně než 25%2x2.9 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x2.9 %
nadprůměrné19x27.1 %
průměrné44x62.9 %
podprůměrné3x4.3 %
špatné2x2.9 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký44x62.9 %
průměrný23x32.9 %
nízký3x4.3 %
průměr 1.41
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký41x58.6 %
průměrný28x40 %
nízký1x1.4 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět