Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P46 Interpolace prostorových dat

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 17 / 30 (57 %) Učebna: PUA Termín: St,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x64.7 %
dobrá5x29.4 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.41
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2

Vyučující

Ježek Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Ježek Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Ježek Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.15x88.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné13x76.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.9 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x52.9 %
průměrný8x47.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Vybrat jiný předmět