Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P18 Historická geografie a kartografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 39 (56 %) Učebna: Z1 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x13.6 %
dobrá9x40.9 %
průměrná7x31.8 %
špatná2x9.1 %
velmi špatná1x4.5 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne8x36.4 %
rozhodně ne5x22.7 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 2.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano11x50 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.95
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x9.1 %
přiměrěné17x77.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.89

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne3x13.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.64
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x31.8 %
průměr 1.67
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.89
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne6x27.3 %
rozhodně ne4x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž16x72.7 %
žena6x27.3 %
průměr 1.27
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x13.6 %
Nmgr.19x86.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.86
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%4x18.2 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.5 %
nadprůměrné7x31.8 %
průměrné14x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x18.2 %
průměrný10x45.5 %
nízký8x36.4 %
průměr 2.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x9.1 %
průměrný10x45.5 %
nízký10x45.5 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět