Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P93 Globalizace: procesy, problémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 26 (69 %) Učebna: LR Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá9x50 %
dobrá6x33.3 %
průměrná2x11.1 %
špatná1x5.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.87

Vyučující

Sýkora Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Sýkora Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Sýkora Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.55
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž15x83.3 %
žena3x16.7 %
průměr 1.17
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x5.9 %
Nmgr.16x94.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x50 %
průměrný9x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět