Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P100 Geomorfologie, pedogeografie a biogeografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 20 (100 %) Učebna: VG Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x15 %
dobrá8x40 %
průměrná7x35 %
špatná1x5 %
velmi špatná1x5 %
průměr 2.45
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne9x45 %
rozhodně ne5x25 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano5x25 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x35 %
přiměrěné12x60 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7

Vyučující

Chuman Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Chuman Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano13x65 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.11
Chuman Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano11x55 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano7x35 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x40 %
žena12x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%18x90 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné12x60 %
podprůměrné3x15 %
špatné1x5 %
průměr 3.05
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x20 %
průměrný10x50 %
nízký6x30 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x26.3 %
průměrný11x57.9 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět