Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z4 Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 13 / 72 (18 %) Učebna: K1 Termín: Út,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá6x46.2 %
průměrná6x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x23.1 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Kříž Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Kříž Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Kříž Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x46.2 %
žena7x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x84.6 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x23.1 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné1x7.7 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x23.1 %
průměrný8x61.5 %
nízký2x15.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x15.4 %
průměrný8x61.5 %
nízký3x23.1 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět