Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P36 Genové inženýrství

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 93 (25 %) Učebna: B3 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá10x45.5 %
průměrná7x31.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x17.4 %
přiměrěné12x52.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x30.4 %
průměr 1.75

Vyučující

Vopálenský Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Vopálenský Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.32
Vopálenský Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x17.4 %
žena19x82.6 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x91.3 %
Nmgr.2x8.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x87 %
opakovaně3x13 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%15x65.2 %
75 – 50%7x30.4 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x39.1 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x34.8 %
průměrný13x56.5 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.74
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x26.1 %
průměrný13x56.5 %
nízký4x17.4 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět