Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P22 Fyziologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 52 / 206 (25 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá29x55.8 %
dobrá19x36.5 %
průměrná4x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano33x63.5 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x65.4 %
spíše ano17x32.7 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x46.2 %
spíše ano19x36.5 %
spíše ne4x7.7 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x21.2 %
spíše ano17x32.7 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne4x7.7 %
nemohu posoudit17x32.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné40x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x23.1 %
průměr 2

Vyučující

Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x61.5 %
spíše ano17x32.7 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Rösel Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x8 %
spíše ano24x48 %
spíše ne10x20 %
rozhodně ne3x6 %
nemohu posoudit9x18 %
průměr 2.29
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano39x75 %
spíše ano9x17.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 1.19
Rösel Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x31.4 %
spíše ano13x25.5 %
spíše ne4x7.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x35.3 %
průměr 1.64
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x11.5 %
spíše ano6x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x76.9 %
průměr 1.5
Rösel Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x3.9 %
spíše ano4x7.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x88.2 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano30x58.8 %
spíše ano21x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano52x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x51.9 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x13.5 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x26.9 %
žena38x73.1 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.49x94.2 %
Nmgr.3x5.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé51x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%33x63.5 %
75 – 50%9x17.3 %
50 – 25%9x17.3 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x3.8 %
nadprůměrné11x21.2 %
průměrné39x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký28x53.8 %
průměrný24x46.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x25 %
průměrný36x69.2 %
nízký3x5.8 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět