Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P01M Fyzikální chemie I (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 65 (40 %) Učebna: CH1 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá14x53.8 %
dobrá10x38.5 %
průměrná2x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké10x38.5 %
přiměrěné14x53.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.58

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.17
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.14
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x60 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x26.9 %
žena19x73.1 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x84.6 %
75 – 50%3x11.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné6x23.1 %
průměrné18x69.2 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký13x50 %
průměrný13x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět