Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P112C Fyzikální chemie I (a)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 22 (77 %) Učebna: CH4 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x11.8 %
dobrá6x35.3 %
průměrná7x41.2 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké8x47.1 %
přiměrěné7x41.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.47

Vyučující

Riesová Martina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.5
Riesová Martina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Riesová Martina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x94.1 %
opakovaně1x5.9 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x82.4 %
75 – 50%1x5.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x11.8 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5.9 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký4x23.5 %
průměrný10x58.8 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.94
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x11.8 %
průměrný10x58.8 %
nízký5x29.4 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět