Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P85 Evoluce člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 21 / 37 (57 %) Učebna: B2 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x35 %
dobrá11x55 %
průměrná2x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké7x33.3 %
přiměrěné10x47.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 1.59

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.25
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.27
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x52.4 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž6x28.6 %
žena15x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.7x33.3 %
Nmgr.14x66.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x66.7 %
75 – 50%7x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký9x42.9 %
průměrný11x52.4 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x28.6 %
průměrný14x66.7 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.76
Vybrat jiný předmět