Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P85 Epigenetics

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 30 / 62 (48 %) Učebna: B8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá22x73.3 %
dobrá7x23.3 %
průměrná0x0 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x56.7 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.3 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké10x33.3 %
přiměrěné13x43.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x23.3 %
průměr 1.57

Vyučující

Svoboda Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Svoboda Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.14
Svoboda Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x53.3 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.15
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano9x30 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.79
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x26.7 %
žena22x73.3 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.6x20 %
Nmgr.22x73.3 %
Ph.D.2x6.7 %
průměr 1.87
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé27x90 %
opakovaně3x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%21x70 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%4x13.3 %
méně než 25%2x6.7 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x13.3 %
nadprůměrné12x40 %
průměrné13x43.3 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.37
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký19x63.3 %
průměrný10x33.3 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký11x36.7 %
průměrný15x50 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět