Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P16P Ekosystémová a krajinná ekologie

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 63 (25 %) Učebna: B14 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá8x50 %
průměrná5x31.3 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Kovář Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano11x68.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Kovář Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Kovář Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x56.3 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x43.8 %
žena9x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%9x56.3 %
75 – 50%5x31.3 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné13x81.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x12.5 %
průměrný14x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný15x93.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět