Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P13 Ekonomie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 20 (90 %) Učebna: VG Termín: Pá,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá8x44.4 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.94

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Kurtinová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Kurtinová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x27.8 %
průměr 1.46
Kurtinová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné11x61.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x11.1 %
průměrný14x77.8 %
nízký2x11.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x11.1 %
průměrný14x77.8 %
nízký2x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět