Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P72 Ekologie člověka a populační vývoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 28 (50 %) Učebna: Z1 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá7x50 %
průměrná4x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x42.9 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54

Vyučující

Drbohlav Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano10x71.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Drbohlav Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Drbohlav Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1.5
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%1x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné11x78.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x14.3 %
průměrný11x78.6 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x14.3 %
průměrný11x78.6 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět