Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P96 Dějiny myšlení SG a RG

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 64 (25 %) Učebna: LR Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá1x6.3 %
průměrná9x56.3 %
špatná3x18.8 %
velmi špatná2x12.5 %
průměr 3.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne8x50 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 2.13

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.85
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 2
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.69
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž11x68.8 %
žena5x31.3 %
průměr 1.31
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x18.8 %
Nmgr.12x75 %
Ph.D.1x6.3 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x75 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%2x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x12.5 %
průměrný10x62.5 %
nízký4x25 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný8x50 %
nízký8x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět