Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P49 Dějiny filosofie I

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 97 (15 %) Učebna: B3 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá12x80 %
dobrá3x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2

Vyučující

Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x86.7 %
Nmgr.1x6.7 %
Ph.D.1x6.7 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x73.3 %
průměrný4x26.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký10x66.7 %
průměrný5x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět