Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P35 Dálkový průzkum Země

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 56 (25 %) Učebna: VG Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x28.6 %
dobrá7x50 %
průměrná2x14.3 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kolář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Kolář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Kolář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.15
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x71.4 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x7.1 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x42.9 %
průměrný7x50 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět