Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P46 Demografické aplikace SAS III

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 25 (40 %) Učebna: Z3 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x80 %
průměrná2x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x10 %
přiměrěné8x80 %
nízké1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x70 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x40 %
žena6x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.10x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé9x90 %
opakovaně1x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%5x50 %
75 – 50%5x50 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x20 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné5x50 %
podprůměrné1x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x30 %
průměrný6x60 %
nízký1x10 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný6x60 %
nízký4x40 %
průměr 2.4
Vybrat jiný předmět