Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P08NC Demografická analýza III

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: K2 Termín: Pá,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x28.6 %
dobrá8x57.1 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x21.4 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.75

Vyučující

Kocourková Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92
Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2.18
Kocourková Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.75
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 2
Kocourková Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 2
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž4x28.6 %
žena10x71.4 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.3x21.4 %
Nmgr.11x78.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%2x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět