Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P08N Demografická analýza III

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 9 / 23 (39 %) Učebna: PR Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá3x33.3 %
průměrná2x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x22.2 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.9x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé6x66.7 %
opakovaně3x33.3 %
průměr 1.33
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%6x66.7 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x11.1 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký5x55.6 %
průměrný2x22.2 %
nízký2x22.2 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x22.2 %
průměrný7x77.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět