Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P07A Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 25 / 87 (29 %) Učebna: PR Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x20 %
dobrá13x52 %
průměrná6x24 %
špatná1x4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano5x20 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano8x32 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano14x56 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x20 %
přiměrěné16x64 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.76

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano12x48 %
spíše ne6x24 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.38
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x68 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano13x52 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano8x32 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž7x28 %
žena18x72 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.24x96 %
Nmgr.1x4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%23x92 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.12
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné7x28 %
průměrné14x56 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x44 %
průměrný12x48 %
nízký2x8 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký5x20 %
průměrný17x68 %
nízký3x12 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět