Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170C21 Cvičení z protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 12 / 67 (18 %) Učebna: B204 Termín: St,13:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá3x25 %
dobrá7x58.3 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.92
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x33.3 %
přiměrěné6x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.6

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.22
Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.44
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.44
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.44
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.33
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž1x8.3 %
žena11x91.7 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x83.3 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x8.3 %
průměrné11x91.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký2x16.7 %
průměrný7x58.3 %
nízký3x25 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět