Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG4 Cizí jazyk II (obecný)

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 8 / 104 (8 %) Učebna: H1 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x25 %
dobrá5x62.5 %
průměrná1x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x50 %
přiměrěné3x37.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43

Vyučující

Sarah Louise Mead ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Sarah Louise Mead je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Sarah Louise Mead je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x37.5 %
žena5x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x12.5 %
průměrné6x75 %
podprůměrné1x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x37.5 %
průměrný4x50 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný8x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět